88883323 021

برای مشاوره تماس بگیرید

ابزاردقیق های آب شیرین کن صنعتی

شرکت فران، طراح و سازنده آب شیرین کن های صنعتی، تأمین کننده انواع ابزاردقیق های مورد استفاده در آب شیرین کن های RO است. 

 

تامین کلیه ترنسمیترهای پر کاربرد در صنعت آب شیرین کن

 

فرستنده و نمایشگر آنلاین PH  

دانلود کاتالوگ:JUMO ecoLine / JUMO BlackLine pH and redox combination electrodes

دانلود کاتالوگ:JUMO AQUIS 500 pH Transmitter/Controller for pH, ORP, NH3 (ammonia) concentration and temperature

 

فرستنده و نمایشگر آنلاین PH

بررسی غلظت یون هیدروژن در اواخر سده نوزدهم برای برخی از صاحبان صنایع شیمیایی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. به عنوان مثال غلظت یون هیدروژن در طول فرایند تخمیر و فعالیت مخمرها اثر می‌گذارد و لازم که غلظت یون هیدروژن دایماً مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی چون غلظت یون هیدروژن معمولاً عددی بسیار کوچک است و کار کردن با آن دشوار است، نخستین بار سورِن سِن دانشمند دانمارکی در سال ۱۹۰۹ میلادی مقیاسی به نام pH را بنا کرد که بنا به تعریف، pH برابر منفی لگاریتم مبنای ۱۰ غلظت مولی یون هیدروژن فعال در محلول است.

  • در دمای اتاق(pH (۲۹۸Kآب خالص را ۷ در نظر می‌گیریم زیرا در این دما غلظت یون هیدرونیم در آب خالص برابر۷-۱۰است.
  • در دمای اتاق گسترهٔ بازهٔ pH از(۱۴ ~ ۰)است که عدد صفر اسیدی ترین وعدد ۱۴ بازی ترین محیط را مشخص می‌کند و محلولی با pH = ۷ را خنثی در نظر می‌گیریم.
  • با بالا بردن دما گسترهٔ بازهٔ pH کمتر می‌شود؛ برای مثال در دمای ۳۵۸K این بازه به (۱۳~۰)تغییر می‌کند و محلولی با pH=۶٫۵ را خنثی فرض خواهیم کرد.

دانلود کاتالوگ:JUMO ecoLine / JUMO BlackLine pH and redox combination electrodes

دانلود کاتالوگ:JUMO AQUIS 500 pH Transmitter/Controller for pH, ORP, NH3 (ammonia) concentration and temperature

 

فرستنده و نمایشگر هدایت الکتریکی (Conductivity Meter 0-15mS/cm)

هدایت الکتریکی آب نشان دهنده میزان املاح هادی موجود در آب می‌باشد. واحد هدايت الكتريكي که آن را با EC نیز نمایش می دهند  ohm-1 يا mho مي باشد و واحد هدايت الکتریکی ويژه آب µ mho/cm (ميكرو موس بر سانتيمتر) که در سیستم SI با µSiemens/cm (ميكرو زيمنس بر سانتيمتر) نمایش داده می شود. معمولاً وقتی از وازه “هدایت الکتریکی آب” استفاده می شود منظور همان “هدايت الکتریکی ويژه آب” می باشد. با توجه به این که هدایت الکتریکی رابطه مستقیمی با TDS و نمک های محلول در آب دارد، لذا اندازه گیری آن به منظور کنترل کیفیت آب از اهمیت زیادی برخوردار است.

دانلود کاتالوگ: JUMO ecoLine Lf-PVC Electrolytic Conductivity Cells

دانلود کاتالوگ: JUMO AQUIS 500 CR Transmitter/Controllerfor conductivity, TDS, resistivity and temperature

 

فرستنده و نمایشگر هدایت الکتریکی(Conductivity Meter 0-200 mS/cm )

دانلود کاتالوگ: JUMO tecLine Lf-GT Electrolytic Conductivity Cells Industrial Version with graphite electrodes

دانلود کاتالوگ: JUMO AQUIS 500 CR Transmitter/Controller for conductivity, TDS, resistivity and temperature

 

فرستنده و نمایشگر آنلاین ارتفاع مایع (Level Measurement)

دانلود کاتالوگ:JUMO MAERA S26Level Measurement Probe

دانلود کاتالوگ:JUMO AQUIS 500 AS Indicator/controller for standard signals

 

فرستنده و نمایشگر میزان فشار (Pressure Transmitter)

دانلود کاتالوگ:Precision pressure transmitter with switching contacts and display

دانلود کاتالوگ: JUMO MIDAS C18 SW OEM pressure transmitter – seawater

دانلود کاتالوگ:JUMO iTRON 04/08/16/32 Compact microprocessor controllers

 

سوییچ و نمایشگر میزان دما: (Temperature Switch)

دانلود کاتالوگ: JUMO DELOS T Electronic temperature switch with display and analog output

امتیاز به مقاله