88883323 021

برای مشاوره تماس بگیرید

رزین آمبرلایت HPR900OH

رزین تبادل یونی AmberLite™HPR900OH (1)

رزین تبادل یونی AmberLite™HPR900OH از نوع آنیون بازی قوی و از محصولات بزرگترین تولید کننده رزینهای تبادل یونی در دنیا یعنی شرکت دوپونت می باشد.

این رزین کاربردهای مختلفی دارد که از آن جمله به پولیشینگ آب کُندانس شده و خالص سازی آب می توان اشاره کرد.

رزین تبادل یونی آنیونی

مهمترین بازیگر عملیات تبادل یون( ion exchange) رزین تبادل یونی است. لذا انتخاب آن با توجه به نیازی فرایندی، اهمیت بسیار زیادی دارد.

رزین تبادل یونی از یک جز پلیمر و گروه عاملی باردار تشکیل شده است که براساس باری که دارند به دو دسته کاتیون و آنیون تقسیم بندی میشوند. اگر رزینی بار منفی داشته باشد در دسته رزین آنیونی بازی قرار میگیرد و اگر رزینی بار مثبت داشته باشد در دسته رزین کاتیونی بازی قرار میگیرد که این دو نیز مجددا به دو دسته ضغیف و قوی تقسیم میشوند. 

رزین تبادل یونی آنیونی به دو فرم با گروه عاملی OH و Cl تولید می شوند. در هنگام فرایند تبادل یون، یون انتقالی بین رزین آنیونی و محلول، یون OH(فرم هیدروکسید یا چرخه هیدروکسید) یا یون کلر(فرم کلرید یا چرخه کلر) می باشد. فرم هیدروکسیدی رزین آنیونی بازی قوی تمامی اسیدهای معدنی را از محلول مورد نظر حذف می ­نماید.

رزین آنیونی قوی در فرایند جداسازی یونهای محلول(demineralization) در آب در فرم هیدروکسیدی خود شرکت می کند. در این فرایند دو مرحله ای، ابتدا آب با گذشتن از یک بستر رزین کاتیونی اسیدی قوی در فرم هیدروژنی، کاتیون های آلاینده از آن زدوده شده و یون هیدروژن جایگزین کاتیون ها می شود. سپس با گذشتن از یک بستر رزین آنیون بازی ضعیف به فرم هیدروکسیدی، آنیون­ های مد نظر از آن جدا شده و یون هیدروکسید جایگزین آنها خواهد شد. در مرحله ی انتهایی یون های هیدروکسید و هیدروژن با یکدیگر واکنش داده و مولکول های آب را تشکیل می دهند.

 

رزین تبادل یونی آمبرلایت AmberLite™HPR900OH

رزین تبادل یونی AmberLite™ HPR900 OH یک رزین با طول عمر بالاست که عموماً بر پایه آمین است و در هنگام اتجام عملیات تبادل یون OH⁻ آن با آلاینده هایی نظیر کلر، سولفات و نیترات تبادل میشود؛ پس این نوع رزین برای تصفیه آب هایی که آلاینده های ذکر شده را داشته باشند، استفاده میشود.

این رزین در گذشته به نام رزین تبادل یونی  AmberSep™ 900 OH شناخته و فروخته میشده است.

این رزین به طور خاص برای موارد ذیل طراحی شده است:

 1. استفاده در بستر پولیشینگ آب کُندانس شده
 2. واحد های تولید برق با سوخت فسیلی
 3. تولید آب خالص با درصد بالا
 4. کاربردهای معدنی زدایی صنعتی در عملیات های ساده
 5. عمر رزین بالا
 6. مقرون به صرفه بودن

ساختار ماکرو متخلخل این رزین باعث مقاومت در برابر گرفتگی (رسوب) سطحی

و همچنین تنش های فیزیکی، اسمزی و اوکسیداتیو می شود که در نتیجه، طول عمر طولانی رزین در عملیات را به همراه می آورد.

*در شرایط دِبی بالا و افت فشار که معمولا در فرآیند پولیشینگ آب کُندانس شده اتفاق می افتد این رزین قابل اطمینان و اعتماد است و مکمل های آن رزینهای ذیل می باشد:

 1. رزین AmberLite™ HPR252 H
 2. رزین AmberLite™ 600i Inert Resin in TRIOBED

 که ترکیب رزین AmberLite™HPR900OH با یکی از این دو رزین در فرآیند پولیشینگ آب کُندانس شده باعث تعادل بهینه پایدار، افزایش ظرفیت عملیاتی، اُفت فشار کم و افزایش راندمان احیا می شود.

*هنگامی که آب کیفیت بالا و زمان کار طولانی در یک عملیات حائز اهمیت است،این رزین انتخاب بهتر و قابل اعتمادتری است.

رزین های مکمل برای رزین AmberLite™HPR900OH

 • رزین تبادل یونی AmberLite™ HPR252 H (ماکرو متخلخل)
 • رزین تبادل یونی AmberLite™ HPR1300 H (ژل)
 • رزین تبادل یونی AmberLite™ HPR2800 H (ماکرو متخلخل)

کاربردها

 • بسترهای مختلط پولیشینگ آب کندانس شده در نیروگاه های سوخت فسیلی
 • بسترهای مختلط پولیشینگ در صنعت خالص سازی آب با درصد بالا (demineralization)
 • سیستم هایی که به پایداری اسمزی فوق العاده بالایی نیاز دارند

خصوصیات فنی

 

خواص فیزیکی
کوپلیمراستایرن-دی وینیل بنزن
ماتریکسماکرومتخلخل
مدلآنیون باز قوی
گروه عاملیتری متیل آمونیوم
حالت فیزیکیدانه های سفید، مات، کروی
خواص شیمیایی
فرم یونی ارسال شدهOH⁻
ظرفیت تبادل کل≥ 0.80 eq/L (OH⁻ form)
ظرفیت نگهداری آب66.0 – 75.0% (OH⁻ form)
اندازه ذرات رزین
قطر دانه500 – 700 µm
ضریب همسانی≤ 1.45
<300 میکرومتر≤0.5%
>850 میکرومتر≤5%
پایداری
دانه های ترک نخورده سالم96%≤
تورمCl⁻ → OH⁻ ≤ 25%
چگالی
چگالی دانه1.05 g/mL
وزن ارسالی675 g/L
شرایط عملیاتی پیشنهاد شده
بازه دمایی 5 – 100°C (41 – 212°F)
بازه PH 0-14

 

مشخصات هیدرولیکی

 1. برآورد میزان انسباط بستر رزین تبادل یونی AmberLite™ HPR900 OH که تابعی از دِبی backwash  و دما است در نمودار یک نشان داده شده است.
 2. برآورد میزان افت فشار رزین تبادل یونی AmberLite™ HPR900 OH که تابعی از دِبی و دما است در نمودار دو نشان داده شده است. این افت فشار در زمان شروع عملیات که آب مورد استفاده پاکیزه و تمیز است، قابل استناد و معتبر است.

برای کسب اطلاعات فنی در مورد رزین تبادل یونی AmberLite™HPR900OH لطفا بر روی دیتاشیت کلیک نمایید.IER-AmberLite-HPR900-OH-PDS-45-D01200-en

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رزین های تبادل یونی با کارشناسان فروش شرکت مهندسی فران تماس بگیرید.

امتیاز به مقاله