رزین کاتیونی و آنیونی در صنعت نفت و گاز

رزینهای تبادل یونی در انواع کاتیونی و آنیونی کابردهای وسیعی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی دارند. شرکت فران وارد کننده و تأمین کننده انواع رزینهای مبادله یونی از شرکت دوپونت(Dupont) می باشد. رزینهای شرکت دوپونت پیشتر توسط شرکت DOW تولید می شده است. با تغییر شرکت تولید کننده، نام تجاری رزینهای مبادل یونی نیز تغییر یافته است. 

 

رزینهای تبادل یونی دانه های کوچک پلیمری هستند که که به عنوان یک محیط برای مبادله یون عمل می‌کند. رزینهای مبادله یونی ماتریسهای نامحلولی هستند که معمولاً در شکل دانه های کوچک(۰٫۲۵–۰٫۵ میلی‌متر شعاع) با رنگهای سفید یا زرد هستند. دانه‌ها معمولاً متخلخل و دارای سطح جانبی داخلی و خارجی بالا هستند. جذب یون‌ها با آزاد شدن یون‌های دیگر همراه است، به همین دلیل به آن فرایند تبادل یون گفته می‌شود. انواع مختلفی از رزین‌های تبادل یونی وجود دارند. اکثر رزین‌های موجود در بازار از پلی استایرن سولفونات ساخته شده‌اند.

نوع کاربری و طبقه بندی رزینهای تبادل یونی پیش نیاز انجام محاسبات فرایندی برای طراحی واحدهای تبادل یون در صنایع نفت و گاز می باشد. 

رزین های مبادله یونی صنایع نفت و گاز

 

DOWEX G-25 (H) (رزین کاتیونی اسیدی قوی برای کاربرد کاتالیست و نمک زدایی)

این رزین منحصراً برای کاربردهای فرایندهای شیمیایی طراحی شده است که نیاز به مقاومت بالا، زبری و مقاومت در برابر اکسید شوندگی دارند.

دانلود کاتالوگ:رزین نفت و گاز DOEX G-25 H

AMBERJET 4200 Resin (رزین برای کاربرد تصفیه آب صنعتی)

این رزین آنیونی پایه قوی تیپ اول برای مصارف عمومی نمکزدایی طراحی شده است. استفاده همزمان این رزین با رزینهای کاتیونی AMBERJET 1000 یا DOWEX MARATHON ™ C در بسترهای مختلط راندمان خوبی در یونزدایی خواهد داشت.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERJET™ 4200 Resin

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRN78 Resin

AMBERLITE IRN97 H Resin (رزین کاتیونی اسیدی قوی برای مصارف هسته ای و نیروگاهی)

این رزین برای بالاترین استاندارد خلوص در مصارف هستهای طراحی شده است که حاوی حداقل 99 درصد هیدروژن در تبادل یون میباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRN97 H Resin

AMBERLITE IRN 150 Resin (رزین بستر مختلط برای مصارف هسته ای)

این رزین برای استفاده در بسترهای مختلط (mixed bed ) مصارف هستهای طراحی شده است. مراحل تولید این رزین تحت فرایند کنترل شدهای مناسب برای مصارف هستهای و تبادل یون با یونهای H+ / OH انجام شده است. این رزین قابلیت احیاء نداشته و برای تولید آب فوق خالص بدون هر گونه آلودگی و حداقل یونهای محلول کاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRN150 Resin

AMBERLITE IRN170 Resin (رزین بستر مختلط برای مصارف هسته ای)

این رزین بستر مختلط (mixed bed ) برای کاربردهای هستهای بدون قابلیت احیا طراحی شده است. که ترکیب رزینهای AMBERLITE IRN99 برای تبادل کاتیونها و AMBERLITE IRN78 برای تبادل آنیونها میباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژیAMBERLITE™ IRN170 Resin

AMBERLITE IRN77 Resin (رزین کاتیونی اسیدی قوی با کاربرد هسته ای)

این رزین کاتیونی اسیدی قوی برای تبادل کاتیون در فرم هیدروژن استفاده می شود. این رزین تحت سختگیرانه ترین استانداردها برای کاربرد هسته ای تولید شده و حداقل 99% از ظرفیت کاتیونی آن مربوط به هیدروژن میباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRN77 Resin

AMBERLITE IRN99 Resin (رزین کاتیونی ظرفیت بالا برای کاربردهای هسته ای و نیروگاهی)

این رزین اسیدی قوی با بهرهگیری از ترکیب دو خصوصیت ویژه ظرفیت بالا و پایداری اکسید شوندگی، سطح جدیدی از کارایی را در کاربردهای هسته به وجود آورده است. این رزین در تصفیه نهایی آب حاصل از آب شیرین کنهای BWRO و SWRO توانایی کاهش سولفات را تا پایینترین مقدارممکن دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRN99 Resin

DOWEX MONOSPHERE 650C (H) Resin  (رزین کاتیونی اسیدی قوی برای مصارف نمک زدایی و تصفیه نهایی در بسترهای مختلط)

این رزین برای استفاده در بسترهای مختلط طراحی شده است و کاربرد بسیار زیادی درکاهش املاح آب حاصل از آب شیرینکن های BWRO و SWRO دارد. استفاده همزمان این رزین با رزین آنیونی DOWEX MONOSPHERE 550A (OH) به دلیل قابلیت جداسازی بسیار خوب این دو رزین توصیه می شود.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی DOWEX™ MONOSPHERE™ 650C (H) Resin

DOWEX MONOSPHERE 550A (OH) (رزین آنیونی پایه قوی برای مصارف نمک زدایی و تصفیه نهایی در بسترهای مختلط)

این رزین با رنگ روشن در کاربردهای بستر مختلط استفاده شده و به راحتی از رزین کاتیونی DOWEX MONOSPHERE 650 C (H) متمایز می شود و برای polishing آب condensate نیروگاهها کاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی DOWEX™ MONOSPHERE™ 550A OH

AMBERLITE IRA 743 (رزین chelating)

این رزین به طور خاص برای حذف اسیدبوریک ، بورات از آب طراحی شده است. قابلیت حذف گزینشی اسیدبوریک در غلظتهای پایین، ویژگی ممتاز این رزین میباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRA 743

AMBERJET 2000 H (رزین بستر مختلط کاتیونی اسیدی )

این رزین برای کاربرد در بسترهای مختلط (mixed bed ) جهت مصارف polishing با کیفیت خلوص بالا در خروجی و طول عمر بالای رزین طراحی شده است. کارایی این رزینها در شدت جریان های بالا و افت فشارهای زیاد که به طور معمول در polish میعانات اتفاق می افتد، میباشد. سایز یکنواخت ذرات در این نوع رزین امکان جداسازی بسیار بالایی را در فرایند شستشوی معکوس در زمان استفاده در بسترهای مختلط فراهم میسازد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERJET™ 2000 H

AMBERLITE IRN 9652 ( رزین کاتیونی اسیدی قوی برای مصارف هسته ای)

این رزین های کاتیونی اسیدی قوی بواسطهی شبکههای ماتریسی پلی استایرنی با منافذ درشت، قابلیت جداسازی آلایندههای کاتیونی و رادیو ایزوتوپ ها را از انواع جریانهای حاصل از فرایندهای هستهای داراست.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE® IRN9652

AMBERJET UP1400 (رزین کاتیونی جهت مصرف در صنایع نیمه- رساناها)

این نوع رزینهای کاتیونی اسیدی قوی با ساختاری یکنواخت به صورت ژل جهت تولید آب فوق خالص در صنایع نیمه رسانا در بسترهای مختلط اولیه و polishing(به صورت قابل احیاء و غیر قابل احیاء جهت یه حداقل رساندن نشتی در سیستم) کاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERJET™ UP1400

AMBERJET UP4000 (رزین آنیونی جهت مصرف در صنایع نیمه-رسانا)

این نوع رزینهای آنیونی بازی قوی با ساختاری یکنواخت به صورت ژل جهت تولید آب فوق خالص در صنایع نیمه رسانا و در بسترهای مختلط اولیه و polishing (به صورت قابل احیاء جهت به حداقل رساندن در سیستم) کاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERJET™ UP4000

AMBERLITE IRN 9687 (رزین لیتیومی بستر مختلط برای مصارف هسته ای )

این نوع رزین مخلوطی از رزینهای کاتیونی اسیدی قوی و آنیونی بازی قوی (در تعادل یونی) جهت کاربرد در بسترهای مختلط در صنایع هستهای میباشد که رزینهای کاتیونی آن توسط لیتیوم 7 با خلوص بالای 9/99 درصد  ایزوتوپی بارگذاری شده است. این نوع رزین در تنظیم میزان بورون (Boron) و لیتیوم (Lithium) در نیروگاه ها (کنترل ترکیب شیمیایی و حجمی در راکتورها) کاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRN9687

AMBERLITE IRN 9882 (رزین بستر مختلط جهت مصرف هسته ای)

این نوع رزین مخلوطی از رزینهای کاتیونی اسیدی قوی و آنیونی بازی قوی میباشد که در صنایع هستهای کاربرد دارد. این رزینها بواسطه شبکهای ماتریسی پلی استایرینی با منافذ درشت دارای ثبات فیزیکی بالایی میباشند. و جهت تصفیهی شدت جریانهای زیاد با سرعت بالای m/hr 50 مناسب میباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRN9882

AMBERJET UP 6040 (رزین های بستر مختلط تصفیه نهایی در صنایع نیمه-رساناها)

این رزینها که جهت استفاده در بسترهای مختلط در مرحله نهایی polishing آب و در جهت تولید آب با بالاترین درجه خلوص در صنایع نیمه- رساناها طراحی شدهاند، از مخلوطی از رزینهای اسیدی و بازی قوی با ظرفیت بالا و به صورت ژل با قابلیت اختلاط بالا قابل تأمین میباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERJET™ UP6040

AMBERJET UP 6150 (رزین بستر مختلط جهت polishing با خلوص بالا)

این رزین مخلوطی از رزینهای آنیونی و کاتیونی جهت تأمین آب با خلوص بالا پس از سیستم اسمز معکوس به کار برده میشود. از این رزینها میتوان در تولید آب فوق خالص جهت استفاده در صنایعی نظیر صنایع الکترونیک و نیمه رساناها و … نیز استفاده نمود. این رزینها قابلیت تولید آب با خلوص بالا با حداقل میزان آب مصرفی جهت شستشو را دارا میباشند.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERJET™ UP6150

AMBERJET IRN 9766 (رزین آنیونی بازی قوی جهت مصارف صنایع هسته ای)

این نوع رزینهای آنیونی جهت مصرف در صنایع هستهای بدلیل مشخصات ساختاری ویژهای که دارند جهت استفاده در حذف ظرفیت بالایی از محصولات کلوئیدی بخصوص نقره کاربرد دارند.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRN9766

AMBERJET 1600 H Resin (رزین کاتیونی جهت مصارف صنعتی در تولید انرژی)

این رزینهای کاتیونی اسیدی قوی با ساختاری یکسان وبه صورت ژل و با کارایی بسیار بالا بدلیل برخوردار بودن از ظرفیت و ثبات بالا جهت استفاده در بسترهای مختلط قابل تفکیک در ظرفیتهای بالا و طول عمر بالا طراحی شده اند. این رزینها به علت ساختار و مشخصات ویژه خود، جهت استفاده در polishing میعانات در صنایع هستهای ، نیروگاههای تولید برق از سوختهای فسیلی مناسب میباشند.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERJET 1600 H Resin

AMBERJET 9000 OH POROUS Strong Base Anion Exchange Resin(رزین آنیونی بازی قوی جهت مصرف در صنایع تولید انرژی)

این رزینها با ساختار یکنواخت و منافذ درشت، جهت استفاده در بسترهای مختلط قابل احیا در سیستمهای polishing میعانات طراحی شده است و بدلیل مشخصات متمایز و ویژه این رزین جهت استفاده در بسترهای عمیق در صنایع هستهای ، فسیلی و نیروگاهی بسیار مناسب میباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERJET™ 9000 OH Macroporous Strong Base Anion Exchange Resin

AMBERLITE IRN 317 Resin (رزین فرم Li/OH بستر مختلط جهت مصرف درصنایع هسته ای)

این رزین مخلوطی از رزین کاتیونی اسیدی قوی (Li) و رزین آنیونی بازی قوی (OH) میباشد و جهت استفاده در سیستمهای کنترل حجم و ترکیب شیمیایی (CVCS) در راکتورهای تحت فشار (PWR) به منظور افزایش کارایی سیستم با طول عمر بالا طراحی شده است. همچنین جهت استفاده در سیستمهای خنک ساز راکتورهای اولیه سیستمهای PWR کارایی دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRN317 Resin

DOWEX MONOSPHERE 600 BB (رزین خنثی بستر مختلط حذف مواد معدنی و polishing میعانات در صنایع تولید انرژی)

این رزینهای خنثی به عنوان یک رزین غیر عامل جهت افزایش کارایی فرآیند جداسازی در بسترهای مختلط در زمان احیای سیستم، کاربرد دارد. چگالی این ذرات مابین دانسیته ی رزینهای کاتیونی و آنیونی میباشد و همین قابلیت، امکان ایجاد یک فضای خنثی میان رزینهای کاتیونی و آنیونی را در فرایند شستشوی معکوس فراهم میسازد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی DOWEX™ MONOSPHERE™ 600BB Inert Resin

 

توجه: با توجه به زیاد شدن کالاهای نامرغوب و تقلبی با برند DOW و Filmtec در هنگام خرید محصول ارجینال من جمله رزینهای تصفیه آب صنعتی دقت کنید.

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *