88883323 021

برای مشاوره تماس بگیرید

شیرهای برقی(Solenoid Valve)

 شیرهای برقی در دو گروه شیرهای سلنویید(Solenoid Valve) و محرک برقی(Electrical Actuator) طبقه بندی می شوند. 

 

شیرهای برقی در صنعت تصفیه آب و پساب کاربردهای فراوانی دارند. از اینرو شناخت و آشنایی با نحوه عملکرد آنها حایز اهمیت است. شرکت مهندسی فران تأمین کننده شیریهای برقی با متریالهای خاص و مقاوم در برابر خوردگی در صنعت آب است. 

 

ساختار شیر برقی(Solenoid Valve) عملکرد و کاربرد

شیر برقی برای کنترل جریان سیال در دو حالت باز یا بسته کاربرد دارد. این شیر به صورت عمومی برای جایگیزینی شیرهای دستی و یا هنگامی که کنترل شیر از راه دور مد نظر باشد استفاده می گردد. این شیر با باز کردن یا بستن مجرای یک اوریفیس که درون آن قرار دارد مسیر جریان سیال را باز یا مسدود می نماید. مسیر جریان با کمک یا plunger که توسط برق دار کردن شیر یرقی بالا یا پایین می رود صورت می پذیرد.

شیر برقی شامل یک سیم پیچ (کویل)، یک plunger و مجرا است. در حالت normally-closed ، plunger به کمک نیروی فنر، اوریفیس را بسته نگه داشته و جلوی عبور جریان را می گیرد. هنگامی که کویل برق دار می شود، یک میدان مغناطیسی به وجود می آید که سبب بالا کشیدن Plunger شده و مسیر جریان باز می گردد. واضح است که در حالت normally-open این وضعیت برعکس می باشد.

 

انواع شیر برقی با عملگر مستقیم

شیر برقی با عملگر مستقیم برای باز و بسته کردن مسیر اوریفیس جریان به صورت مستقیم عمل کرده و نیروی حاصل از میدان مغناطیسی توانایی انجام این کار را دارا می باشد. این نوع شیر برقی در شبکه های لوله کشی که نیاز به دبی پایین و یا هنگامی که اختلاف فشار بین دو سر اوریفیس در حالت بسته کم باشد، به کار گرفته می شود. قطعه آب بند کننده شیر که بایستی مجرای اوریفیس را باز یا مسدود نماید به طور مستقیم به plunger متصل شده است. این نوع شیر برقی از اختلاف فشار صفر تا حداکثر اختلاف فشار و بدون وابستگی به فشار شبکه لوله کشی می تواند انجام وظیفه نماید و نیازی به افت فشاری خاص در عرض شیر برای باز نگه داشتن شیر برقی نمی باشد.

 

شیر برقی با عملگر Pilot

شیر برقی با عملگر pilot بیشترین کاربرد را در شبکه های لوله کشی نسبت به نوع عملگر مستقیم دارد. این نوع شیر برقی با استفاده از فشار سیال موجود در شبکه مسیر اوریفیس را باز و بسته می کند. همانند شکل در یک شیر برقی با عملگر pilot و در حالت normally closed، مسیر جریان توسط یک پیستون و همزمان با کمک نیروی یک فنر سبک و اختلاف نیروی دو سر پیستون ناشی از اختلاف سطح دو سمت آن، بسته نگه داشته می شود. تنها هنگامی که کویل شیر برق دار شده و مسیر pilot باز می شود، سیال پشت پیستون تخلیه شده و فشار پشت افت می کند که سبب بر هم خوردن تعادل پیستون و باز شدن مسیر جریان می گردد. به محض قطع برق در کویل شیر برقی و بسته شدن مسیر pilot، فشار در دو طرف پیستون برابر شده و تعادل پیستون بر هم خورده و به جای اولیه خود باز گشته، شیر بسته می شود. واضح است که در حالت normally open وضعیت برعکس خواهد بود.

امتیاز به مقاله