مواد ضد خوردگی

بازدارنده ها یا مواد ضدخوردگی محلولهای شیمیایی مختلفی هستند که به سیالات فرایندی برای کاهش سرعت خوردکی فلزات مجاور افزوده می شوند. 

بازدارنده های ضد خوردگی در دو گروه بازدارنده های آندی و کاتدی تقسیم می شوند. آگاهی از خصوصیات فنی هر یک از مواد ضدخوردگی برای استفاده صحیح و کاهش سرعت خوردگی حایز اهمیت است. شرکت فران تأمین کننده بازدارنده های ضد خوردگی و مشاوره در زمینه طراحی پکیج ها و سیستمهای پایش و کاهش خوردگی در صنایع مختلف نظیر نفت و گاز، صنایع شیمیایی و بویلرهای صنعتی است. 

مواد ضد خوردگی آندی و کاتدی

این مواد با تشکیل یک لایه محافظ در آند از اکسید شدن فلز در واکنش اکسیداسیون جلوگیری می کنند. این مواد کارایی بسیار مناسبی در محاظفت از لوله و مخازن فلزی از خود نشان میدهد ولی غلظت پایین این نوع ماده ضدخوردگی در سیال در جریان لوله نه تنها اثر ضد خوردگی ندارد بلکه سبب میشود که کلیه پتانسیل خوردگی در محلهایی که پوشش دهی مناسب توسط محلول آندی رخ نداده است، اتفاق بیافتد. پدیده Pitting موضعی از اثرات جانبی تزریق کم این مواد به درون خطوط لوله یا مخازن فلزی است.

مواد ضد خوردگی عمومی:

این مواد به طور کلی با پوشش دهی کلیه سطوح مربوط به آند و کاتد سبب کاهش شدت و سرعت خوردگی می شوند.

در سیکل های بسته خنک کن در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی تزریق مواد شیمیایی ضد خوردگی بسیار متداول است. به طور معمول از مواد ضدخوردگی آندی نظیر سدیم نیتریت در این مدارهای بسته سیرکولاسیون استفاده می شود. شرکت فران به عنوان تأمین کننده مواد ضد خوردگی، طراح و سازنده پکیج های تزریق مواد شیمیایی، در زمینه انتخاب نوع ماده شیمیایی مناسب و نحوه تزریق به صنایع مختلف مشاوره ارائه می نماید.

با توجه به استفاده از محلول ضدخوردگی آندی در سیکل خنک کن مدار بسته، توجه به موارد ذیل در بکارگیری از محلولهای  حاوی سدیم نیتریت حائز اهمیت است:

 • میزان غلظت و مقدار تزریق محلولهای حاوی سدیم نیتریت در مقاصد مربوط به جلوگیری از خوردگی بسیار در راندمان و اثر بخشی آن موثر است. این محلول از طریق ایجاد فیلم نازک روی سطح داخلی لوله و تجهیزات فلزی از قبیل mild steel، چدن، سطوح گالوانیزه و آلومینیوم و passivate کردن سطوح از خوردگی جلوگیری مینماید. میزان دقیق غلظت مورد نیاز سدیم نیتریت در دماهای مختلف توسط کارخانه تولید کننده مشخص میشود. ولی غلظتهای کمتر از ppm 300 این ماده شیمیایی نه تنها تأثیرات ضدخوردگی ندارد، بلکه اثر خوردگی را نیز بیشتر نماید. از این رو استفاده از آن به عنوان یک ماده ضدخوردگی با ریسک بالا در صنایع شناخته میشود. در غلظتهای پایین سدیم نیتریت به دلیل عدم پوششدهی مناسب سطحی در بخش آند، سطوح داخلی طی واکنش گالوانیک دچار pitting میشوند. غلظتهای بسیار بالای نیتریت سدیم نیز سبب آسیب به آببندیهای سیستم خنک کننده خواهد شد.
 • میزان فعالیت میکروبیولوژیکی آب موجود در سیستم خنک کننده از عوامل دیگر مخرب در عملکرد مناسب نیتریت سدیم میباشد. وجود باکتریهای ایجاد کننده عملیات نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون سبب تبدیل نیتریت به نیترات، آمونیاک و نیتروژن میشود. لذا سنجش فعالیت میکروبیولوژیکال آب سیستم خنک کننده و تزریق مقدار مناسب محلول بیوساید غیر اکسید کننده بسیار با اهمیت است.
 • تنظیم PH برای حصول عملکرد مناسب سدیم نیتریت از عوامل تأثیر گزار است. بهترین بازه PH برای حداکثر سازی راندمان 8 تا 10 میباشد.
 • همزمانی استفاده از سدیم نیتریت و بیوسایدهای اکسید کننده سبب افزایش خوردگی در مدار بسته خواهد شد. وجود مواد شیمیایی کاهش دهنده نظیر سدیم سولفیت و هیدرازین، تبدیل نیتریت به نیترات را به دنبال داشته و کارایی محلول ضدخوردگی را کاهش میدهد.
 • دستیابی به حداکثر اهداف ضد خوردگی در مدارهای بسته آب خنک کن بدون پایش مستمر کیفیت شیمیایی و فیزیکی آب خنک کننده میسر نمیباشد.

علاوه بر این پایش مستمر کیفیت شیمیایی و فیزیکی آب موجود در مدار بسته، پایش و کنترل کیفیت آب makeup  ورودی به مدار خنک کننده نیز بسیار حائز اهمیت است. پایش و کنترل مستمر موارد ذیل تحت بازههای زمانی برای آب موجود در مدار بسته و آب make up ضروری است:

 • PH
 • Conductivity
 • Chemical analysis
 • Physical properties Analysis

 

ماده شیمیایی ضدخوردگی بخار کاندنس

 • به صورت پودر جامد، بدون آمین،
 • بسیار مناسب برای استفاده در بویلرها زمانی که بخار در تماس با PDA21 CFR 173.310
 • Steamate FM1007 برای کاربرد در صنایع غذایی و نوشیدنی، زمانیکه بخار در تماس با محصولات غذایی است، طراحی شده است.
 • از سیستم بخار در مقابل خوردگی در برابر کربنیک اسید، اکسیژن محلول و دیگر فرمهای خوردگی بدون نیاز به آمینهای ارگانیک با ارزش،  برای بالا بردن PH، محافظت میکند.
 • این محلول شامل نیتروژن نمیباشد. کلیه مواد چسبنده و موادی که باعث فولینگ و گرفتگی شوند را حذف میکند.
 • بسیار مناسب برای کارگران و بدون مواد تشکیل دهندهی خطرناک، بدون وارنینگ SARA 302/313 بدون مواد سرطان زا
 • کاملاً سازگار با محیط زیست و قابل تجزیه در طبیعت میباشد.

توضیحات و مصارف

Steamate FM1007 بدون آمین، بدون GMO و برای جلوگیری از خوردگی به کار میرود.

این ماده با استفاده از مواد تشکیل دهنده یونیک خود برای جلوگیری از خوردگی سطوح فلزی در سیستمهای کاندنس بخار بدون نیاز به بالا بردن میزان PH و این مواد به صورت یک لایه نازک چسبنده بر روی سطوح فلزی قرار میگیرند. این رشته نازک به عنوان مرز بین فلز و ماده ی خورنده قرار میگیرند.

دانلود کاتالوگ: Steamate FM1007

Steamate LSA1700

ماده شیمیایی ضدخوردگی پالایشگاه بخار کاندنس

 • آمین فرار بهینه شده برای سیستمهای پالایشگاهی تا میزان خوردگی ناشی از نمکهای آمینه در سیستم های تقطیر و فرایند پالایشگاهی را به حداقل برساند.
 • سیستم دوگانه برای جلوگیری از خوردگی، با پکیج آمین خنثی کنده و پلی آمین در سیستمهای ری- بویلر و سیکل های بخار.
 • کاهش هزینه تجهیزات به وسیلهی جلوگیری ازخوردگی بدون استفاده از بالا برنده PH اضافی
 • آمیخته کنسانتره شده برای بهینه سازی مالی

توضیحات و مصارف

سیستم خنثی کننده آمین در این تکنولوژی برای بهینه کردن هزینه اجرای سیستم و مطابقت با سیستم پالایشگاهی تقطیر استفاده میشود. به خصوص آمین انتخاب شده در این سیستم برای کاهش پتانسیل شکلگیری نمک کلراید خورنده درجایی که بخار برای فرایند استفاده میشود.

دانلود کاتالوگ:Steamate LSA1700 

Steamate PAS 4011

 • حفاظت از سطح فلز با خنثی سازی آمین و جاروب کردن اکسیژن ارگانیک
 • شامل GE Demain  انحصاری برای خنثی سازی اسید در سیستم کاندنس بخار
 • کاهش آهن کاندنس شده و میزان مس، افزایش تعداد کیفیت کاندنس قابل استفاده مجدد و کاهش مواد دور ریختنی

توضیحات و مصارف

محصولات کاندنس خوردگی یکی از بزرگترین مشکلات در تهنشینی در هیترهای تغذیه آب بویلرها و سطوح داخلی بویلرها و اکونومایزرها میباشد. خوردگی کاندنس شده به وسیله حضور کربن دی اکساید و اکسیژن میباشد. آب ورودی بویلر در داخل بویلر به کربن دی اکسید تجزیه میشود. این گاز در داخل کاند نیست حل شده و کربنیک اسید به وجود می آورد و باعث کاهش PH و از دست دادن سطح فلز میشود. اکسیژن به دلیل نشت هوا در داخل سیستم وجود دارد. در داخل سیستم کاندنسیت اکسیژن به سطوح فلز حمله ور شده و باعث خوردگی در سطوح فلز میشود.

برای جلوگیری از خوردگی ناشی از اسید کربنیک، Stemate PAS 4011  برای خنثی سازی آمین ها انتخاب میشود. همچنین برای جلوگیری از خوردگی ناشی از اکسیژن ارگانیک در سطوح فلز، از این ماده شیمیایی استفاده میشود.

  دانلود کاتالوگ: Steamate PAS 4011

Styrex 3309

بازدارنده پلیمراسیون استایرن

 • پلیمرهای رادیکال آزاد را به عقب میراند.
 • جایگزین استفاده از دنیتروهای DNOC, DNPC, DNBP
 • کاهش پلیمرهای تولیدی
 • کاهش ویسکوزیته قیر
 • بالا بردن ظرفیت تولید
 • کاهش کنسانتره EH and S

توضیحات و مصارف

این ماده شیمیایی به صورت معوق کننده رادیکالهای آزاد پلیمریزاسیون در محلولات اتیل بنزن میباشند. این ماده در داخل سیستم استایرن، برای کاهش پلیمریزاسیون تزریق میشود. میزان تزریق این ماده وابسته به میزان درجه فرایند بین  140 تا  70 درجه سلسیوس میباشد.

دانلود کاتالوگ: Styrex 3309

Steamate NA series

ماده شیمیایی ضد خوردگی condensate

 • کاهش خوردگی کاندنسیت
 • کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری
 • بالا بردن توانایی سیستم بویلرها
 • کاهش میزان آهن و مس در آب تغذیه بویلرها

توضیحات و مصارف

سری های NA شامل خنثی کنندههای آمین محلول درآب میباشند و برای نیازهای خاص بویلرها و سیستم کاندنسیت طراحی شده اند. این سری از محصولات NA برای خنثی سازی اسید کربنیک در داخل بویلرها و به کار میروند.

بسیاری از مواد تشکیل دهنده سریهای NA برای خنثی سازی اسید کربنیک در داخل بویلرها و به کارمیروند. بسیاری از مواد تشکیل دهنده سریهای NA  درلیست FDA 21 CFR 173.310 وجود دارند و برای بخارهایی که در تمامی با غذا میباشند استفاده میشوند.

دانلود کاتالوگ: Steamate NA series

Steamate PAS 6071

مواد شیمیای ضدخوردگی مناسب برای کلیه بویلرها

 • ترکیب واحدی از پلی آمین و خنثی کننده خوردگی  ناشی از آمین ها
 • محافظت از آب ورودی بویلرها وسیستم کاندنسیت در برابر کربنیک و اکسیژن محلول
 • فراهم کردن بستر موثر بر روی کلیه سطوح سیستم بویلر
 • کاهش کلیه مواد شیمیایی و آسان کردن مانیتورینگ برنامه تصفیه
 • کاهش هزینههای کلی برای کنترل خوردگی

توضیحات و مصارف

Steamate PAS6071 ترکیبی از مولتی فانکشنال، فرار، ضد خوردگی آمین و خنثی کننده آمینهای  مشخص میباشد. این ماده از سطوح فلزی در برابر خوردگی مولتی مکانیزم محافظت میکند. ضدخوردگی پلی آمین فرار، یک مرز نازک بر روی سطوح فلزی تشکیل میدهد و از کلیهی دی اریتورها، بویلرها، لولههای آب تغذیه در برابر خوردگی ناشی از اکسیژن و اسید کربنیک محافظت میکند.

دانلود کاتالوگ: Steamate PAS 6071

Steamate PAS 6074

 • ماده شیمیایی ضدخوردگی برای کلیه سیستمهای بویلر
 • ترکیب واحدی از پلی آمین وخنثی کننده خوردگی ناشی از آمین ها
 • محافظت از آب ورودی، بویلرها و سیستم کاندنسیت بخار در برابر اسید کربنیک و اکسیژن محلول
 • کاهش هزینههای کلی برای کنترل خودگی

توضیحات و مصارف

ترکیبی از مولتی فانکشها، فرار، ضدخوردگی آمین و خنثی کننده آمینهای و خنثی کننده آمین های مشخص میباشد.

این ماده از سطوح فلزی در برابر خوردگی مولتی مکانیزم محافظت میکند. ضد خوردگی پلی آمین فرار، یک مرز نازک بر روی سطوح فلزی تشکیل میدهد و از کلیه دی اریتورها، بویلرها، لولههای آب تغذیه در برابر خوردگی ناشی از اکسیژن و اسید کربنیک محافظت میکند.

دانلود کاتالوگ: Steamate PAS 6074

Gen grad GN8142

 • بسیار پایدار در حضور هالوژن
 • بیشتر کردن حفاظت در برابر خوردگی و رسوب
 • HRA برای محافظت از مس و آلیاژهای مسی
 • کم کردن یا حذف اسید

توضیحات و مصارف

این ماده شیمیایی مناسب برای کنترل خوردگی و جلوگیری از رسوب در سیستمهای سیرکولاسیون آب خنک کننده میباشد. این ماده در حضور هالوژنها از جمله کلراین و برومین پایدار می باشد. به صورت بسیار شدید از خوردگی در برابر مس محافظت میکند. در برابر رسوبات کربنات کلسیم بسیار کارآمد میباشد. برخلاف کنترل کننده رسوب فسفاتی، این ماده کاملاً پایدار میباشد.

دانلود کاتالوگ: Gen grad GN8142

Scale Trol DDC9325

 • جلوگیری از رسوبات سخت
 • جلوگیری از کلسیوم فسفات
 • پراکنده کننده قوی

توضیحات و مصارف

این ماده ترکیبی از اینهیبیتورها و پلیمر میباشد و برای جلوگیری از شکل گیری رسوبات در فرایندهای آبی طراحی شده است.

دانلود کاتالوگ: Scale Trol DDC9325

Styrex 43

ماده شیمیایی ضد خوردگی استیل

 • کاهش خوردگی کربن استیل
 • افزایش طول عمر
 • محافظت در برابر خوردگی های ناشی از اسیدیک و اکسیژن
 • به طور مؤثر جلوگیری از خوردگی  بدون کاتالیست آلکالین زئولیت سمی

توضیحات و مصارف

این ماده به صورت بدون نیتروژن، روغن محلول میباشد که فقط برای خوردگی ناشی از کربن، هیدروژن و اکسیژن به کار میرود. میزان سولفور کمتر از 15ppm میباشد. از سطوح فلزی در برابر واکنشهای الکتروشیمیایی باعث فرورفتگی و خوردگی در سطوح فلزی میشود، محافظت می کند.

دانلود کاتالوگ: Styrex 43

امتیاز به مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *