88883323 021

برای مشاوره تماس بگیرید

گرفتگی ممبران ترکیبی-فولینگ آلی و معدنی

گرفتگی ترکیبی ممبرانهای اسمز معکوس در اثر تجمع یافتگی عوامل متعدد فولینگ نظیر ترکیبات آلی و معدنی در آب خام حادث می شود. 

 

گرفتگی مواد آلی و معدنی به صورت ترکیبی یکی از از انواع گرفتگی یا فولینگ در ممبرانهای اسمز معکوس است. این نوع گرفتگی نیز همانند انواع دیگر فولینگ در غشاهای اسمز معکوس در اثر مرور زمان و وجود مواد آلی و معدنی در آب ورودی به ممبران به وجود می آید. مواد آلی عمدتاً متشکل از بقایای موجودات زنده و مواد معدنی مربوط به انواع مختلف نمکهای معدنی هستند. شناسایی نوع گرفتگی برای انتخاب روش مناسب شستشوی شیمیایی بسیار حایز اهمیت است.  

در مطالعه انجام شده در یک Case study به روی تعداد زیادی از ممبرانهای دچار فولینگ از انواع مختلف، حدود 50 درصد از ممبران ها دچار گرفتگی ترکیبی مواد آلی و معدنی هستند. مواد آلی شامل جلبک ها، باکتری ها، قارچ ها و یا مواد آلی حل شده و اسیدهای هومیک / فلوئیک ایجاد شده از گیاه مرده است. بخش معدنی شامل فلزات، گل و لای (الومینیوم سیلیکات) و ذرات است. گرفتگی رو سطح ممبران اغلب به صورت ترکیبی از هر دو ماده آلی و معدنی هستند. گرفتگی مواد آلی می تواند در مواد معدنی ورودی مثل ذرات و فلزات به دام بیوفتد. مواد آلی و معدنی همچنین می توانند به یکدیگر متصل شوند. علاوه بر این مواد معدنی مثل فلزات و نمکها می توانند نقش پل میان مواد آلی و سطح ممبران را بازی کنند. گرفتگی نا همگن آلی-معدنی موجب مشکلات مشابه با المان های با گرفتگی مواد آلی و فلزی می‌شود که با کاهش جریان و افزایش اختلاف فشار همراه است.

 

متوسط جریان در المان دارای گرفتگی آلی و معدنی در محدوده جریان ممبران تازه تولید شده است (100% جریان معمول). میانگین جریان این المان ها نسبت به جریان معمول، پیش از شست و شو دارای اختلاف فشاری در حدود 7 psi (0.48 bar) که مقدار بسیار زیادی است. علاوه بر ان 27% المان ها اختلاف فشار بیشتر از 9 psi (0.62 bar) دارند. شست و شو اختلاف فشار را از 7 psi (0.48 bar) به 5 psi (0.34 bar) کاهش می دهد. درصد حذف نمک  متوسط (rejection) 98.6% قبل از شستشو و 98.9% پس از شستشو است.

المان های دارای ترکیبی از گرفتگی آلی و معدنی مقدار کمی اسیب فیزیکی را نشان می دهند. این ممبرانها تقریباً بدون اسیب تراکم یا تلسکوپی شدن هستند و تنها در  33% آنها اسیب مکانیکی وجود دارد.

سنگین ترین ممبران 8 اینچ 35 پوندی (15.9 kg) دارای اختلاف فشار 19 psi (1.31 bar) و برامدگی فضای تغذیه است. جریان المان دارای اختلاف فشار اسمی مشخصی پیش از شستشوی شیمیایی هستند. اما امکان کاهش اختلاف فشار پس از شستشو از19 psi  (1.31 bar) تا10 psi (0.69 bar) وجود دارد.

شرکت فران با استفاده از تجربیات خود در زمینه بهره برداری از واحدهای آب شیرین کن آمادگی مشاوره در زمینه فولینگ ممبرانهای اسمز معکوس و شستشوی شیمیایی(CIP) را در واحدهای نمک زدایی دارد.

امتیاز به مقاله