88883323 021

برای مشاوره تماس بگیرید

گرفتگی ممبران ترکیبی- کربنات کلسیم و سیلیس

گرفتگی یا فولینگ ترکیبی کربنات کلسیم و سیلیس در ممبرانهای اسمز معکوس با آب ورودی با محتوای بالای سیلیس و کربنات کلسیم محتمل است. 

 

ممبرانهای اسمز معکوس در طی دوره عملیاتی خود دچار فولینگ آلی یا معدنی(رسوب گرفتگی) می شوند. رسوبات ممبرانهای اسمز معکوس همیشه به صورت همگن(به تنهایی رسوب کلسیم کربنات یا کلسیم سولفات) نیستند. گرفتگی های ترکیبی در ممبرانها هنگامی که بیش از یک نمک فوق اشباع در جریان ورودی وجود داشته باشد می تواند به وجود آید. تعدادی از ممبران ها بین سال 2013 و 2014 در یک مطالعه با گرفتگی ترکیبی از کربنات کلسیم و سیلیس (4%) بررسی شده است. گرفتگی ممبران های با کربنات کلسیم و سیلیس نشانه های مشابه با گرفتگی کربنات کلسیم دارد. کاهش جریان، افزایش وزن المان و اختلاف فشار بالا از علایم مشترک میان این دو نوع گرفتگی هستند. 

 

گرفتگی ممبران ها با کربنات کلسیم/سیلیس دارای متوسط جریان 10.8% نسبت به جریان معمول قبل از شستشوی شیمیایی است. انجام عملیات CIP با محلول و دستور العمل مناسب قابلیت بازیابی جریان عبوری از ممبران را تا 80 درصد جریان اسمی دارد. ولی در مورد ممبرانهایی که جریان عبوری آنها به دلیل پایی بودن قابل اندازه گیری نیست، تنها امکان بازیابی 38 درصد از جریان اسمی وحود دارد.

با توجه به اینکه بیشتر المان ها جریانی مانند شرایط اولیه خود ایجاد نمی کنند، درصد حذف نمک متوسط (rejection) و اختلاف فشار پیش از شستشوی شیمیایی به خوبی قبل تعیین نیست. درحالی که پس از شستشو درصد حذف نمک متوسط 88.9% و اختلاف فشار 5 psi (0.34 bar) بدست می اید.

 

وزن ممبرانهای 8 اینچ صنعتی نسبتاً سنگین به 46 pound (20.9 kg) می رسند. در طی فرایند شستشو اختلاف فشار از 30 psi (2.07 bar) به 3 psi (0.21 bar) می رسد. در حالی که ممبران ها دچار اسیب فیزیکی (تلسکوپی شدن، فرسایش ممبران) می شوند و دارای 98.1% درصد حذف هستند.

ممبرانهای با گرفتگی ترکیبی مقدار زیادی اسیب فیزیکی را نشان می دهند، 38% تراکم، 13% تلسکوپی شدن و 13% اسیب مکانیکی. 75% المان های مورد مطالعه دارای اسیب سایش در سطح ممبران ها به دلیل حضور کربنات کلسیم هستند. همانند ممبران های دارای گرفتگی کربنات کلسیم و سولفات کلسیم، این المان ها نیاز به زمان بالای تماس مواد شست و شو دهنده با المان ها دارند. بر خلاف گرفتگی های همگن این المان ها نیاز به زمان  مناسب برای انجام عملیات CIP برای حذف کلسیم کربنات (همراه با مانیتورینگ PH) و محلول شستشوی دهنده شیمیایی ثانویه برای حذف گرفتگی سیلیکات دارند.

با توجه به قیمت بالای ممبرانهای اسمز معموس، کیفیت شستشوی شیمیایی و بازیابی ممبران بسیار حایز اهمیت است. شرکت مهندسی فران با توجه به سابقه بیش از یک دهه آماده مشاوره تخصصی در این زمینه می باشد. 

امتیاز به مقاله