88883323 021

برای مشاوره تماس بگیرید

admin

رزین آنیونی AmberLite HPR9500

رزین تبادل یونی AmberLite HPR9500 شرکت دوپونت یک رزین آنیونی بازی ضعیف بر پایه OH است که در فرایند املاح زدایی صنعتی و تولید آب دمین به کار گرفته می شود.   رزین های تبادل یونی آنیونی باز ضعیف تنها نوع رزین های تبادل یونی می باشند که رزین های

رزین بی اثر AmberLite 62i دوپونت

رزین AmberLite 62i شرکت دوپونت یک رزین بی اثر از نظر تبادل یونی از جنس پلی اتیلن است که در ستونهای تبادل یونی به کار گرفته می شود.   رزین های تبادل یونی در نوع رزین های کاتیونی و آتیونی، فرایند تبادل یونی را در مقاصد مختلف انجام می دهند.

رزین تبادل یونی آنیونی AmberLite HPR4800 OH

رزین تبادل یونی AmberLite HPR4800 OH شرکت دوپونت یک رزین آنیونی قوی بر پایه OH است که در فرایند املاح زدایی محلول هایی با میزان سیلیکا بالا بیشترین کارایی را از خود نشان می دهد. ساختار فیزیکی رزین های مبادله یونی آنیونی(Anion exchange resins) از ماتریس پلیمری تشکیل شده است

رزین تبادل یونی AmberLite HPR4200 Cl

رزین تبادل یونی AmberLite HPR4200 Cl شرکت دوپونت یک رزین آنیونی قوی است و در فرایند املاح زدایی محلول هایی با میزان سیلیکا بالا به کار می رود.   رزین تبادل یونی آنیونی ساخته شده از یک ساختار پلیمری و یک گروه عاملی با بار مثبت می باشد. به هنگام

رزین کاتیونی AmberLite HPR1300 H

رزین تبادل یونی AmberLite HPR1300 H شرکت دوپونت یک رزین کاتیونی قوی است و قابل استفاده در فرایند املاح زدایی و پولیشینگ آب کندانس می باشد.   رزین های کاتیونی، ذرات جامدی هستند که در نتیجه ی اتصال گروه های عاملی یونی باردار(بار منفی) به یک کوپلیمر ساخته می شوند.

رزین تبادل یونی AmberLite HPR4200 OH

رزین تبادل یونی AmberLite HPR4200 OH شرکت دوپونت یک رزین آنیونی بازی قوی است و قابل استفاده در فرایند املاح زدایی و تولید آب خالص می باشد.   رزین ­های آنیونی در نتیجه­ ی اتصال گروه­ های شیمیایی با بار­های مثبت به ساختارهای کوپلیمری ساخته می شوند. در حالی که

ممبران FilmTec BW30-4040

ممبران Fimltec BW30-4040 یکی از پرکاربردترین ممبران های نیمه صنعتی چهار اینچ شرکت دوپونت در صنعت شیرین سازی آبهای لب شور با فرایند اسمز معکوس است. این ممبران در آب شیرین کن های نیمه صنعتی برای تصفیه آبهای شور با TDS کمتر از 12000 میلیگرم بر لیتر مورد استفاده قرار

ممبران FilmTec BW30-400

ممبران Fimltec BW30-400 یکی از پرکاربردترین ممبران های صنعتی هشت اینچ اسمز معکوس شرکت دوپونت در شیرین سازی آبهای لب شور است. این ممبران در آب شیرین کن های صنعتی برای تصفیه آبهای شور با TDS کمتر از 12000 میلیگرم بر لیتر مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت فران وارد

ممبرانهای ویژه برای مصارف خاص

ممبرانهای ویژه برای مصارف خاص و کاربردهایی نظیر دمای بالا، فشار بالا، مقاومت در برابر فولینگ و حذف نمک بالا مورد استفاده قرار می گیرند. ممبران یا غشای نیمه تراوای اسمز معکوس ویژه به غشاهایی اطلاق می شود که برای شرایط عملیاتی خاص نظیر فشار و دمای بالای عملیاتی، مقاومت

شناسایی گرفتگی(فولینگ) ممبران RO

ممبران های اسمز معکوس(RO) پس از گذشت مدت زمانی از بهره برداری با توجه به شرایط بهره برداری دچار گرفتگی یا فولینگ (fouling) می شوند که بر راندمان کارکرد ممبران ها تأثیر منفی دارد. شدت و نوع گرفتگی با توجه به شرایط کارکرد و مدت زمان گذشته از آخرین CIP