88883323 021

برای مشاوره تماس بگیرید

مهدیه توحیدی

جداسازی روغن با رزین دوپونت (DuPont)

جداسازی روغن از آب با رزینهای شرکت دوپونت DuPont یکی از فرایندهای جدید و از لحاظ اقتصادی جذاب جداسازی روغن از آب خصوصاً در صنایع نفت گاز و پتروشیمی می باشد بستر رزینی Coalescing Media با افزایش سایز قطرات روغن در آب و از بین بردن روغن امولسیون و تبدیل