88883323 021

برای مشاوره تماس بگیرید

سیلندر کالیبراسیون

کالیبراسیون پات(سیلندر کالیبراسیون)

کالیبراسیون پات سیلندر کالیبراسیون جهت کالیبره کردن دبی یا جریان دوزینگ پمپها در پکیج های تزریق مواد شیمیایی یا پکیج های فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد میزان خروجی سیال دوزینگ پمپ ها به نوع سیال میزان افت فشار مسیر و شرایط خروجی پمپ بستگی دارد کالیبریشن پات های فران