88883323 021

برای مشاوره تماس بگیرید

ممبران آب شیرین کن

ممبران فیلمتک (FilmTec)

شرکت دوپونت تولید کننده ممبرانهای فیلمتک(FilmTec) بزرگترین و معتبرترین تولید کننده غشاهای اسمز معکوس برای شیرین سازی آبهای شور و تصفیه پساب می باشد. تنوع بالای ممبرانهای فیلمتک و ویژگیهای فنی متنوع، ضرورت آشنایی با انواع مختلف ممبرانهای فیلمتک را مشخص می کند. انتخاب صحیح ممبران در آب شیرین کن های صنعتی به عنوان یکی […]

ممبران FilmTec™ SW30XHR-440i

ممبران SW30XHR-440i فیلمتک برای نمک زدایی آب دریا برای مصارف تولید آب آشامیدنی و جریان های صنعتی با قابلیت حذف نمک بالا مورد استفاده قرار می گیرد. ممبرانهای HR فیلمتک حداکثر نیم درصد از نمک موجود در جریان آب شور ورودی را از خود عبور می دهند و بقیه نمک به جریان شورابه منتقل می […]

ممبران FilmTec™ SW30XFR-400/34

ممبران FilmTec™ SW30XFR-400/34 یکی از ممبرانهای هشت اینچ اسمز معکوس دریایی شرکت فیلمتک می باشد؛ از کاربردهای این ممبران می توان به شیرین سازی آب دریا، تصفیه جریان های صنعتی و تولید آب آشامیدنی اشاره نمود. مزیت های شاخص ممبران FilmTec™ SW30XFR-400/34 مقاومت بالا در برابر فولینگ، سهولت در هنگام شست و شو و همچنین […]

ممبران FilmTec™ SW30-4040

ممبران FilmTec™ SW30-4040 یکی از محصولات کمپانی فیلمتک می باشد که برای شیرین سازی آب دریا و سیستم های شیرین سازی در ابعاد کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. شار زیاد در این ممبران، مصرف انرژی یا فشار مورد نیاز را کاهش می دهد و همچنین با حذف قابل توجه نمک محلول، منجر به افزایش […]

ممبران FilmTec™ SW30HR-380

ممبران FilmTec™ SW30HR-380 یکی از محصولات پر مصرف شرکت دوپونت در صنعت شیرین سازی آب دریا می باشد؛ همچنین از این محصول برای نمک زدایی آب دریا، تولید آب آشامیدنی و تصفیه جریان های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله مزیت های آن شامل (افزایش طول عمر، کاهش وزن، پایداری بالاتر، همچنین با […]

ممبران FilmTec™ Seamaxx 440

ممبران FilmTec™ Seamaxx 440 در فرایند های شیرین سازی آب دریا، آب چاه با میزان شوری بالا، آب آشامیدنی و تصفیه جریان های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. نفوذ پذیری و تولید بالا به همراه کاهش مصرف انرژی به میزان کمتر از 2kWh/m3 در موارد خاص از جمله مزیت های این ممبران می باشد. […]

ممبران FilmTec™ SW30XLE-440i

ممبران FilmTec™ SW30XLE-440i یکی از ممبران های صنعتی شرکت دوپونت در صنعت شیرین سازی آب دریا بر مبنای فرایند اسمز معکوس می باشد. این ممبران در آب شیرین کن های صنعتی برای تصفیه آب های شور با TDS در محدوده (8000 الی 50000) میلیگرم بر لیتر مورد استفاده قرار می گیرد؛ از جمله ویژگی های […]

ممبران آب شیرین کن

ممبران یا غشای نیمه تراوا، استوانه ای از لایه های نازک غشای به هم پیچیده شده برای شیرین سازی آب در آب شیرین کن است. لایه های متعدد ممبران آب شیرین کن به یک لوله جمع آوری کننده جریان آب تصفیه شده به صورت پاکتهای مجزا متصل شده اند. آب ورودی (Feed Water) پس از […]

ممبران FilmTec SW30HRLE-400

ممبران FilmTec SW30HRLE-400 یکی از ممبران های صنعتی شرکت دوپونت در صنعت شیرین سازی آب دریا بر مبنای فرایند اسمز معکوس می باشد. این ممبران در آب شیرین کن های صنعتی برای تصفیه آب های شور با TDS در محدوده (8000 الی 50000) میلیگرم بر لیتر مورد استفاده قرار می گیرد؛ از جمله ویژگی های […]

ممبران FilmTec XLE-440

ممبران FilmTec XLE-440 یکی از ممبران های صنعتی شرکت دوپونت در صنعت شیرین سازی آب های لب شور می باشد. این ممبران در آب شیرین کن های صنعتی برای تصفیه آب های شور با TDS کمتر از 12000 میلیگرم بر لیتر مورد استفاده قرار می گیرد؛ از جمله ویژگی های شاخص ممبران FilmTec XLE-440 سطح […]