88883323 021

برای مشاوره تماس بگیرید

رزین آمبرلیت

رزین تبادل یونی AmberLite HPR4200 OH

رزین تبادل یونی AmberLite HPR4200 OH شرکت دوپونت یک رزین آنیونی بازی قوی است و قابل استفاده در فرایند املاح زدایی و تولید آب خالص می باشد.   رزین ­های آنیونی در نتیجه­ ی اتصال گروه­ های شیمیایی با بار­های مثبت به ساختارهای کوپلیمری ساخته می شوند. در حالی که

رزین تبادل یونی Amberlite HPR1200 H

رزین تبادل یونی Amberlite HPR1200 H یکی از رزینهای کاتیونی اسیدی قوی شرکت دوپونت برای مصارف مختلف خصوصاً برای تولید آب خالص است. رزین تبادل یونی یک جزء مهم از فرایند مبادله یون می باشد. در این فرایند برگشت پذیر، یون هایی نظیر کلسیم، سدیم، کلر و یونهای فلزات سنگین